Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Doposażenie placu zabaw w Baraku

8 maja br. odbył się odbiór kolejnych elementów na placu w miejscowości Barak.

Odbioru zadania pn. „Doposażenie gminnego placu zabaw na działce nr 788/1 w miejscowości Barak – poprawa infrastruktury rekreacyjnej sołectwa.” Dokonała komisja w składzie pracowników Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, przy udziale sołtys sołectwa Barak oraz wykonawcy.

Plac zabaw został doposażony w kosz do koszykówki oraz stół do ping ponga betonowy.

Wykonawcą zlecenia była firma COMES Sokołowscy.

Całkowita wartość zadania to 12 263,00 brutto i została sfinansowana z budżetu gminy Szydłowiec  w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Barak.