TrasaOtwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna, dotycząca budowy drogi ekspresowej S7 od obwodnicy Radomia do granicy województwa, była ostatnim etapem konsultacji społecznych przed wydaniem zezwolenia na realizację inwestycji. 28 kwietnia 2010 r. w Szydłowieckim Centrum Kultury Zamek wzięli w niej udział mieszkańcy gmin Orońsko, Jastrząb oraz Szydłowiec. W konsultacjach uczestniczył Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki i przedstawiciele inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.Rozprawa miała na celu sprawdzenie zgodności projektu budowlanego z warunkami decyzji środowiskowej, wydanej 27 maja 2008 r., minimalizującej negatywnie oddziaływanie inwestycji na ludzi i przyrodę. Decyzja określa ostateczny przebieg trasy - nie jest już możliwe poprowadzenie drogi śladem tzw. wariantu społecznego – powiedział wicewojewoda mazowiecki. Protokół ze spotkania zostanie przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (RDOŚ), która wyda postanowienie uzgadniające. Po uzyskaniu stanowiska RDOŚ, Jacek Kozłowski - wojewoda mazowiecki, będzie mógł wydać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (łączy w sobie decyzję lokalizacyjną i pozwolenie na budowę).

Budowa fragmentu drogi krajowej nr 7 na odcinku łącznie ok. 29 km jest jedną z największych inwestycji w regionie. Trasa ekspresowa będzie się znajdowała w ciągu drogi międzynarodowej E77 Gdańsk - Warszawa - Kraków – Chyżne. W planach jest budowa pięciu węzłów komunikacyjnych, które połączą S7 z układem dróg regionalnych i lokalnych. Powstaną także drogi serwisowe, wiadukty , przejścia dla dzikich zwierząt oraz ekrany dźwiękochłonne.

Ivetta Biały
Rzecznik Prasowy Wojewody Mazowiekiego