Grafika przedstawia sale kinową Kina Górnik. Na grafice widnieje także napis "Koncesja na Kino Górnik".

Gmina Szydłowiec ogłasza nabór wniosków na wyłonienie operatora Kina Górnik zrewitalizowanego w wyniku realizacji projektu pt. „Rozwój Aktywności Społeczno-Gospodarczej Obszarów Rewitalizowanych poprzez: Zagospodarowanie Terenu Nad Zalewem, Rzeką Korzeniówką oraz Modernizację Kina Górnik w Szydłowcu”.

Plakat zapraszający na dożynki gminne, które odbędą się 12 września w sołectwie Wola Korzeniowa.

XIX edycja Szydłowieckiego Wieńcowania odbędzie się 12 września. Każdego roku święto plonów organizowane jest w innym sołectwie. W tym roku do wspólnej zabawy zaprasza Wola Korzeniowa!

Na grafice znajduje się napis "Mazowieckie barwy wolontariatu".

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu "Mazowieckie Barwy Wolontariatu". Konkurs organizuje Województwo Mazowieckie pod auspicjami Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Celami tego konkursu są: popularyzowanie i wyjaśnianie znaczenia wolontariatu, propagowanie inicjatyw dążących do podniesienia prestiżu wolontariatu, poszerzenie wśród mieszkańców Mazowsza wiedzy o rodzajach wolontariatu i zakres pracy wolontariuszy, a przede wszystkim zachęcanie mieszkańców Mazowsza do podejmowania aktywności wolontariackiej.

Grafika przedstawia pomnik "Zołnierzom Września 1939". Na grafice widnieje napis "82. rocznica Bitwy pod Barakiem".

Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Komendant  Nadwiślańskiego Oddziału Straży Granicznej gen. bryg. SG Robert Bagan zapraszają na obchody 82. rocznicy Bitwy pod Barakiem, które odbędą się 7 - 8 września 2021 roku.

Grafika przedstawia kwatery żołnierzy poległych w II Wojnie Światowej. Na grafice widnieje napis "Niespodziewana, nagła, bez wypowiedzenia".

1 września uczciliśmy pamięć tych, którzy stawili czoło armii III Rzeszy i w konsekwencji przelali krew za naszą wolność.