Na grafice widnieje napis "Praca sezonowa z EURES".

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) zainicjował kampanię informacyjną nt. pracy sezonowej w państwach członkowskich UE/EFTA w okresie maj – październik 2021 r.

Grafika przedstawia gospodarstwo rolne, w którym obecny jest drób. Widnieje także napis "Bezpieczne gospodarstwo rolne" - konkurs.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że na platformie informacyjnej AgroNews.com.pl po raz kolejny prowadzony jest Internetowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne.

Zdjęcie przedstawia poczty sztandarowe stojące przed pomnikiem poległych w Bitwie pod Huciskiem.

27 sierpnia 1944 roku w rejonie Ciechostowic-Budek-Huciska miały miejsce walki narodowowyzwoleńcze, w których śmierć ponieśli żołnierze AK z Oddziału Ignacego Pisarskiego ps. ”Maria”.

Zdjęcie przedstawia żołnierzy wojska polskiego. Na grafice widnieje napis "Kwalifikacja wojskowa 2021".

Na terenie Powiatu Szydłowieckiego w dniach  od 6 do 25 października 2021 roku, odbędzie się kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn urodzonych w 2002 roku (rocznik podstawowy), mężczyzn urodzonych w latach 1997-2001, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. rocznik starszy, do tej kategorii należeć będą również osoby urodzone w 2001 r., które podlegały kwalifikacji wojskowej w 2020 r. odwołanej ze względu na sytuację epidemiologiczną) oraz kobiet rocznik 1997-2002 posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2020-2021 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych.

Na zdjęciu widnieje sztandar MKS Szydłowianka Szydłowiec.

W niedzielne popołudnie 29 września na stadionie MKS Szydłowianka Szydłowiec odbył się niezwykły jubileusz dla fanów piłki nożnej i nie tylko. To właśnie 75 lat temu doszło do oficjalnego założenia naszego klubu.