16 listopada w Starostwie Powiatowym w Szydłowcu, Marszałek Rafał Rajkowski Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, Wicestarosta Anita Gołosz, wzięli udział w podpisaniu umowy dotyczącej opracowania dokumentacji projektowej pod rozbudowę drogi wojewódzkiej 727 na terenie gminy Szydłowiec.

konsultacje czyste powietrze

Urząd Miejski w Szydłowcu wraz z Fundacją Zwalcz Nudę zaprasza na spotkanie dotyczące pisania wniosków w programie Czyste Powietrze.

14 listopada 2022 r., odbył się odbiór robót polegających na budowie altany w miejscowości Łazy, w ramach zadania inwestycyjnego „Budowa altany wiejskiej w  miejscowości Łazy, gmina Szydłowiec, w ramach infrastruktury sołectwa w celu urządzenia miejsca spotkań dla mieszkańców – pobudzenie aktywności obywatelskiej”.

Zakup sprzętu dla seniorów

Gmina Szydłowiec wraz z radą seniorów zrealizowała zadanie pod nazwą: "Polepszenie jakości życia seniorów w Gminie Szydłowiec poprzez zakup wyposażenia" w ramach zadania pn.: „Samorządowy Instrument Wsparcia Inicjatyw Rad Seniorów” Mazowsze dla seniorów.Zadanie zostało sfinansowane ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego oraz środków budżetu Gminy Szydłowiec.  Zrealizowane zadanie przede wszystkim polepszy jakości życia mieszkańców gminy Szydłowiec co ma ogromny wpływ na aktywizację osób starszych, zapobiega ich wykluczeniu i utracie samodzielności.

Obchodzony dziś Ogólnopolski Dzień Seniora był idealną okazją do spotkania w szydłowieckim klubie SENIOR+.