Grafika przedstawia hełm z ciało-czerwonym pasem. Na grafice widnieje napis "82 rocznica wybuchu II Wojny Światowej".

1 września w szydłowieckiej farze pw. św. Zygmunta o godzinie 18:00 odbędzie się uroczyste nabożeństwo z okazji 82 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej w intencji Ojczyzny, na które zaprasza Ksiądz Dziekan Marek Kucharski.

Największy konflikt zbrojny w dziejach ludzkości wybuchł 1 września 1939 r. o godzinie 4:47, kiedy to dowódca okrętu Kriegsmarine Schleswig-Holstein, który zakotwiczony był w kanale portowym, wydał rozkaz otwarcia ognia z dział artylerii głównej, średniej i lekkiej w kierunku Wojskowej Składnicy Tranzytowej na Westerplatte. Atak okrętu na składnice uznaje się za początek wojny. Data ta jest nie tylko ważna dla Polaków, ale dla większości ludzi na całym świecie. Konflikt ten dotknął niemalże wszystkie państwa europejskie i ich kolonie, czynny udział brały również państwa Ameryki Północnej i Południowej, a także kraje azjatyckie. Źródła historyczne podają, że w wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, gdzie ok. 110 mln chwyciło za broń, a życie oddało blisko 80 mln.

„Jesz­cze się palą zglisz­cza serc po tam­tym wrze­śniu
I tam­ta broń, na pla­cach, nie osty­gła z cier­pień -
a już nową splu­ska­ny krwią, ogniem i pie­śnią,
jak gło­śna sal­wa w pu­st­ce, prze­kłó­cił się sier­pień...”

W celu uczczenia pamięci poległych zbierzmy się w kościele św. Zygmunta, gdzie zostanie odprawiona uroczysta msza święta, za tych, którzy oddali swoje życie w walce za Ojczyznę.

W mszy świętej udział wezmą poczty sztandarowe, przedstawiciele samorządu i pozostali uczestnicy. Z kościoła przemaszwerujemy na kwatery żołnierskie znajdujące się na cmentarzu parafialny. W miejscu pochówków bohaterów zostaną złożone biało-czerwone wiązanki i zapalone znicze.

21 sierpnia odbyły się uroczystości 120-lecia jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Szydłowcu.

Na grafice znajdują się piłkarze Szydłowianki Szydłowiec. Na grafice widnieje napis "75 lat niebiesko-białej tradycji".

29 sierpnia br. przy ul. Targowej 8 odbędzie się jubileusz z okazji 75-lecia MKS Szydłowianki Szydłowiec, na który serdecznie zapraszamy!

Grafika przedstawia wóz OSP Szydłowiec. Na grafice widnieje napis "120 lat OSP".

21 sierpnia br. na placu OSP Szydłowiec odbędą się uroczystości związane z uczczeniem 120 rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w naszym mieście.

Apel o zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki bezpiecznych warunków pobytu w placówkach stacjonarnych.