Już niedługo znikną ubytki w nawierzchniach dróg gminnych. Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM kończy postępowanie przetargowe na wykonanie wiosennych remontów nawierzchni dróg na terenie gminy Szydłowiec.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM zakończył II etap realizowanego zadania „Likwidacja pokryć dachowych zawierających azbest na terenie Gminy Szydłowiec”.

Tegoroczna zima niesie ze sobą wiele uciążliwości. W Urzędzie Miejskim działa powołana przez Burmistrza Szydłowca Andrzeja Jarzyńskiego grupa robocza Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, której zadaniem jest bieżące reagowanie na potrzeby mieszkańców i usuwanie skutków silnych mrozów i opadów śniegu.

15 lutego Urząd Miejski złożył w Urzędzie Marszałkowskim kolejny wniosek. Szydłowiec ubiega się o udzielenie dotacji na prace konserwatorskich przy odnowie dwóch zabytków – kamiennych rzeźb „rycerzy”, przechowywanych w szydłowieckim zamku.

Światowy Dzień Chorego ustanowił Papież Jan Paweł II 13 maja 1992 roku w 75. rocznicę objawień fatimskich i w 11. rocznicę zamachu na Jego życie. Msze św. dla chorych w parafiach, wizyty biskupów i kapłanów w szpitalach i hospicjach, odwiedziny chorych w domach – w ten sposób przeżywają Światowy Dzień Chorego katolicy na całym świecie. Światowy Dzień Chorego jest szczególnym wezwaniem – nie tylko dla chrześcijan–do aktywnego włączenia się w pomoc ludziom chorym i tym, którzy się nimi opiekują.