Przegląd placówek oświatowych16 lipca Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński wraz z naczelnikiem Wydziału Edukacji Ewą Walczak dokonali przeglądu wszystkich placówek oświatowych na terenie gminy Szydłowiec.

Odnowiony pręgierzZakończyły się prace konserwatorskie, których zadaniem było przywrócenie dawnego blasku pręgierza znajdującego się na rynku przed ratuszem. Odnowione zostały również dwa witacze – kolumny z piaskowca witające turystów usytuowane przy wjeździe do Szydłowca od strony Skarżyska-Kam. oraz od strony Radomia.

Zniszczony plac zabawW nocy z 11 na 12 lipca wandale zdemolowali plac zabaw na osiedlu Wschód.

REGULAMIN KONKURSU

„Najładniejszy przydomowy ogród kwiatowy i balkon – chlubą mieszkańców Gminy Szydłowiec”

I. Cel konkursu
Zachęcenie mieszkańców do dbałości o estetykę najbliższego otoczenia.

II. Organizator konkursu
Burmistrz Szydłowca.

III. Uczestnictwo i zasady konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy mieszkańcy Gminy Szydłowiec mający ogródki przydomowe i balkony.
 2. Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
  - najpiękniejszy przydomowy ogród kwiatowy,
  - najpiękniejszy balkon.
 3. W ocenie konkursowej brane będzie pod uwagę:
  - ogólne wrażenie estetyczne,
  - kompozycje zasiewów,
  - rabaty, klomby, skalniaki,
  - miejsce wypoczynku(altany),
  - ciekawostki i kompozycje roślinne,
  - pomysłowość i oryginalność,
  - ład, porządek, kolorystyka.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wypełnienie karty zgłoszenia zawierającej:
  - imię i nazwisko,
  - adres,
  - numer telefonu,
  - kategorię konkursową,
  - zgodę na sfotografowanie ogrodu/balkonu i podanie wyników konkursu do publicznej wiadomości.
 5. Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do regulaminu i jest dostępny na stronie www.szydlowiec.pl, w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Szydłowcu przy ul. Słomianej nr 17 oraz u sołtysów.
 6. Zgłoszenia można składać w Urzędzie Miejskim w terminie do dnia 15 lipca 2010 roku.
 7. Komisja konkursowa oceni zgłoszone do konkursu ogrody i balkony w dniach 5-7 sierpnia 2010 roku (w szczególnych przypadkach - wyjazd urlopowy itp. dopuszcza się dokonanie oceny w innym zbliżonym terminie).
 8. Spośród zgłoszonych do konkursu ogrodów i balkonów komisja wyłoni 3 najładniejsze ogrody przydomowe oraz 3 balkony, które zostaną nagrodzone.
 9. Ogłoszenie listy zwycięzców i wręczenie nagród nastąpi podczas dożynek gminnych "Szydłowieckie Wieńcowanie".
 10. Organizator zastrzega sobie prawo sfotografowania ogrodów i balkonów oraz podania wyników do publicznej wiadomości.
 11. Organizator przygotuje wystawę, która będzie prezentowana podczas dożynek gminnych.

IV. Postanowienia końcowe.
Komisja kończy swoją pracę po ogłoszeniu wyników konkursu.

UWAGA:
W konkursie nie mogą brać udziału Radni Rady Miejskiej oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Szydłowcu oraz ich rodziny.


Życzymy wszystkim uczestnikom konkursu wielu wrażeń i satysfakcji z podjętych działań na rzecz upiększania własnego otoczenia.

 

Do pobrania:

1. Karta zgłoszeniowa

15 czerwca Szydłowieckie Przedszkole Samorządowe Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi obchodziło 20.rocznicę swojego istnienia.