Wizyta13 maja Szydłowiec odwiedziła delegacja stowarzyszenia byłych mieszkańców Szydłowca pochodzenia żydowskiego zamieszkałych we Francji.

Sesja Rady Miejskiej27 kwietnia w szydłowieckim zamku odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Szydłowcu. Radni podjęli uchwałę o udzieleniu absolutorium Burmistrzowi Szydłowca.


TrasaOtwarta dla społeczeństwa rozprawa administracyjna, dotycząca budowy drogi ekspresowej S7 od obwodnicy Radomia do granicy województwa, była ostatnim etapem konsultacji społecznych przed wydaniem zezwolenia na realizację inwestycji. 28 kwietnia 2010 r. w Szydłowieckim Centrum Kultury Zamek wzięli w niej udział mieszkańcy gmin Orońsko, Jastrząb oraz Szydłowiec. W konsultacjach uczestniczył Dariusz Piątek, wicewojewoda mazowiecki i przedstawiciele inwestora – Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.


Uroczystą zbiórką, złożeniem meldunku i kwiatów przed pomnikiem Józefa Piłsudskiego w Szydłowcu Związek Strzelecki zainaugurował obchody 100 – lecia swojej działalności.

4 kwietnia 2010 roki zmarł Wincenty Jarzyński zasłużony druh OSP Szydłowiec. Wieloletni pracownik Zawodowej Straży Pożarnej w Skarżysku. Ceniony człowiek, aktywnie działający na rzecz lokalnej społeczności. W ostatniej drodze druha Wincentego Jarzyńskiego uczestniczyły tłumy ludzi.