25 marca przedstawiciele Philips Lighting Poland S.A. wręczyli Burmistrzowi Szydłowca Andrzejowi Jarzyńskiemu statuetkę w dowód uznania za osiągnięcia w zakresie inwestycji oświetleniowych na terenie miasta i gminy.

25 marca komisyjnie odebrano prace remontowe wykonane w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Kilińskiego

W piątek 26 marca w szydłowieckim zamku obradowało walne zebranie członków Mazowieckiego Stowarzyszenia Gmin na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Szydłowieckie Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia zorganizowało dla przedszkolaków w całej Polsce konkurs plastyczny na stroik wielkanocny. 24 marca rozstrzygnięto, które z nadesłanych 59 prac zostaną nagrodzone.

18 marca w auli Zespołu im. Jana Pawła II z inicjatywy Burmistrza Szydłowca i Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej zebrali się niepełnosprawni korzystający z opieki MOPS. Okazją do spotkania były obchody Światowego Dnia Inwalidy.