Grafika z napisem "Międzynarodowy Dzień Strażaka".

Dzień Strażaka w Polsce obchodzony jest od 2003 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił 4 maja jako święto zawodowe jednego z najniebezpieczniejszych profesji na świecie.

Pomnik Tadeusza Kościuszki znajdujący się na Rynku Wielkim w Szydłowcu.

230 lat temu, w Zamku Królewskim Sejm Wielki podjął ustawę uchwalającą Konstytucję 3 Maja, która była pierwszym w Europie, a drugim na świecie dokumentem regulującym organizację władzy państwowej.

Grafika przedstawiająca Flagę Mazowsze. Na graficie widnieje napis "Wywieś Flagę Mazowsza".

Podczas ostatniej sesji Rady Sejmiku Województwa Mazowieckiego, radni podjęli decyzję odnośnie Flagi Mazowsza. Symbol województwa może być wykorzystywany przez samorządy, a nawet i przez mieszkańców regionu. Flaga to symbol, który powinien jednoczyć – powiedział Marszałek Adam Struzik.

Zdjęcie przedstawiające zmodernizowany budynek kina "Górnik". Na zdjęciu znajduje się napis "Odbiór kina "Górnik"".

Informujemy, że zakończyły się roboty przy budynku kina „Górnik”. Tym samym dzisiaj miał miejsce odbiór części zadania budżetowego pn. "Rozwój aktywności społeczno – gospodarczej obszarów rewitalizowanych poprzez zagospodarowanie terenu nad zalewem, rzeką Korzeniówką oraz modernizację kina Górnik".

Mikrofon radiowy z tytułem "Radio Majówka"

Z przykrością informujemy, że ze względów epidemiologicznych w tym roku również nie odbędą się Szydłowieckie Zygmunty. Dbając o zdrowie i bezpieczeństwo mieszkańców, zapraszamy Państwa przed radioodbiorniki.