Szkoły prowadzone przez Gminę Szydłowiec z dofinansowaniem w ramach programu „LABORATORIA PRZYSZŁOŚCI”

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka). W ramach Laboratoriów Przyszłości organy prowadzące szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe warte ponad miliard złotych, dzięki któremu miliony polskich uczniów będą mogły uczyć się poprzez eksperymentowanie i zdobywać w ten sposób praktyczne umiejętności. Wsparcie zostało przekazane jeszcze w 2021 roku w całości z góry - bez konieczności wniesienia wkładu własnego.

Informujemy, że szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Szydłowiec otrzymały wsparcie finansowe w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”.

Gmina Szydłowiec w ramach programu Laboratoria Przyszłości złożyła wnioski z n/w szkół podstawowych:

  1. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu - 191.700,00 zł.
  2. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu - 163.800,00 zł.
  3. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Biskupa Jana Chrapka w Majdowie - 60.000,00 zł.
  4. Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Stefana Roweckiego „Grota”w Wysokiej - 30.000,00 zł.
  5. Publiczna Szkoła Podstawowa im. Janusza Kusocińskiego w Sadku - 30.000,00 zł.

W ramach Programu szkoły otrzymały środki finansowe, dzięki którym uczniowie będą mogli uczyć się poprzez eksperymentowanie i rozwijanie swoich zainteresowań. Dzięki otrzymanemu wsparciu placówki oświatowe zostaną wyposażone m.in. w drukarki 3D z akcesoriami, mikrokontrolery z sensorami, stacje lutownicze, sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć oraz wyposażenie dodatkowe wg potrzeb szkół. Zajęcia prowadzone przy wykorzystaniu nowoczesnych pomocy dydaktycznych będą ciekawsze i pozwolą rozwijać kompetencje przyszłości wśród uczniów szkół podstawowych.

ulotka labo