Pierwszy semestr roku 2021/2022 już za nami. Tradycyjnie jest to czas na podsumowanie wyników w nauce i przyznanie stypendiów naukowych dla wyróżniających się uczniów.

4 lutego br. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji ds. stypendiów, która rozpatrzyła oraz zaopiniowała wnioski złożone przez dyrektorów placówek oświatowych.

Skład komisji: Dorota Nowak (przewodnicząca) pełniąca funkcję Dyrektora Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty, Jadwiga Kopycka przewodnicząca Komisji Edukacji Rady Miejskiej w Szydłowcu oraz Ilona Mamla naczelnik Wydziału Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego.

Z pięciu placówek oświatowych na terenie Gminy Szydłowiec, każdy dyrektor złożył wniosek o przyznanie gratyfikacji za wybitne osiągnięcia naukowe dla swoich podopiecznych.
Wnioski złożone przez dyrektorów placówek zostały rozpatrzone pozytywnie. Uczniom wyróżniającym się przyznano stypendia w wysokości jednorazowej kwoty 400 zł.

 

 

Stypendia za wybitne wyniki w nauce przyznano:

1. Patrycji Głowackiej (PSP w Sadku)
2. Wiktorii Banaczek (PSP Sadek)
3. Bartoszowi Czarnocie (PSP Sadek)
4. Aleksandrze Gołdzie (PSP Sadek)
5. Klaudii Ślizak (PSP Wysoka)
6. Fabianowi Rzeźnikowi (PSP Wysoka)
7. Małgorzacie Dąbrowie (PSP Wysoka)
8. Natalii Zawiszy (PSP Wysoka)
9. Amelii Kosno (PSP Nr 2 Szydłowiec)
10. Amelii Muryjas (PSP Nr 2 Szydłowiec)
11. Joannie Gregorczyk (PSP Nr 2 Szydłowiec)
12. Błażejowi Nowakowskiemu  (PSP Nr 2 Szydłowiec)
13. Julii Bińkowskiej  (PSP Nr 2 Szydłowiec)
14. Oliwii Nowakowskiej (PSP Nr 2 Szydłowiec)
15. Igorowi Sadkowskiemu  (PSP Nr 2 Szydłowiec)
16. Radosławowi Góralowi (PSP w Majdowie)
17. Maciejowi Kowalczykowi (PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu)
18. Amelii Fiutowskiej  (PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu)
19. Patrycji Gnat (PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu)
20. Adamowi Bednarczykowi (PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu)
21. Kornelowi Ceglińskiemu  (PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu)
22. Julii Nojek (PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu)
23. Nikolii Ubysz  (PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu)
24. Natalii Karpecie (PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu)
25. Maciejowi Bednarczykowi  (PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu)
26. Marcelowi Mędrkowi  (PSP Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu)

 

Wszystkim uczniom składamy serdeczne gratulacje i życzymy samych sukcesów w kolejnych latach swojej edukacji.