Na grafoce widnieje napis "Gabriela Zapolska" i "Moralność pani Dulskiej".

4 września o godzinie 11:00 w Sali Kominkowej zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów odbędzie się 10 edycja Narodowego Czytania poświęcona twórczości Gabrieli Zapolskiej.

Zapolska to wybitna polska aktorka, powieściopisarka, dramatopisarka, felietonistka. W 1902 r. prowadziła w Krakowie szkołę aktorską, na bazie której utworzyła Teatr Niezależny Gabrieli Zapolskiej. Była niezwykle płodną artystką. Publikowała nowele, powieści obyczajowe, psychologiczne, melodramaty i teksty publicystyczne.

Podczas tegorocznej, jubileuszowej edycji, zaproszeni goście czytać będą fragmenty powieści „Moralność pani Dulskiej”. W swoim liście Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej napisał, że jest to wyjątkowy utwór, który piętnuje obłudę i zakłamanie. Odnajdujemy w nim komizm i gorzką ironię, mistrzowskie odmalowanie postaci i wyczucie języka, ale przede wszystkim uniwersalne przesłanie moralne, które w imię uczciwości i sprawiedliwości każe potępiać zło. Sztuka Zapolskiej wzbogaciła literaturę polską o ważną refleksję społeczną. Pojęcie „dulszczyzna” weszło na trwałe do języka potocznego i na przestrzeni epok było różnie interpretowane, stając się przedmiotem żywych dyskusji.

Do wspólnego czytania zaproszono: Wojewodę Mazowieckiego Konstantego Radziwiłła, Mazowieckiego Kuratora Oświatowego Aurelię Michałowską, Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa i aktorów z teatru „U Radziwiłła”.