Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Dożynki Gminne w Sadku

Opublikowano: 04 wrzesień 2023

W niedzielę, 3 września świętowaliśmy zakończenie żniw. Dożynki to uroczystość o wieloletniej tradycji, są one symbolem szacunku dla ciężkiej pracy rolnika.

W tym roku Szydłowieckie Wieńcowanie odbyło się w sołectwie Sadek. Honory gospodarzy pełnili starostowie dożynek, którymi w tym roku byli Joanna i Marcin Michalscy.

Uroczystość rozpoczęła się korowodem prowadzonym przez Miejską Orkiestrę Dętą, który przeszedł z placu szkolnego do kościoła pw. Matki Bożej Bolesnej w Sadku. Mszę św., podczas której dziękowano Bogu za tegoroczne plony koncelebrowali ks. dziekan Marek Kucharski, ks. Zenon Ociesa – gospodarz tamtejszej parafii oraz ks. Arkadiusz Bieniek.

Po zakończeniu nabożeństwa, uczestnicy uroczystości przeszli na plac szkolny w Sadku. Tam przywitała zgromadzonych prowadząca wydarzenie Agnieszka Sobutka -Klepaczewska. W uroczystości, oprócz licznie zgromadzonych mieszkańców uczestniczyli m.in.: posłanki na Sejm RP Agnieszka Górska i Joanna Kluzik-Rostkowska, Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki i Wicestarosta Powiatu Anita Gołosz oraz radni powiatu, Burmistrz Artur Ludew i Przewodnicząca Rady Miejskiej Jadwiga Kopycka oraz radni miejscy, Burmistrz Jastrzębia Andrzej Bracha, Wójt Mirowa Artur Siwiorek. Goście w swoich przemówieniach dziękowali rolnikom za wysiłek, jaki wkładają w swoje gospodarstwa i za to, że dzięki ich zaangażowaniu na polskie stoły codziennie trafia świeży chleb. 

Głos zabrał również sołtys Sadku – Dominik Czarnecki, który podziękował zgromadzonym za przybycie i życzył udanej zabawy.

Orkiestra pod batutą Piotra Stanika odegrała Mazurka Dąbrowskiego, a starostowie dożynek przekazali Burmistrzowi Arturowi Ludwowi bochen chleba upieczony z tegorocznych zbiorów. Zgodnie z tradycją, został on podzielony wśród wszystkich zgromadzonych. Po części oficjalnej, przedstawiciele sołectw zaprezentowali swoje wieńce dożynkowe.
Gminne święto plonów nie mogłoby się odbyć bez nagród i wyróżnień. Burmistrz wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej uhonorowali wyróżniających się rolników z terenu gminy Szydłowiec, a są to: Krzysztof Derleta, Janusz Banaszczyk - sołectwo Chustki, Agnieszka i Paweł Pękalowie, Dorota i Adam Kępczyńscy, Ewa i Waldemar Nowocieniowie, Dorota i Tadeusz Kaminikowie – sołectwo Jankowice, Magdalena i Józef Wyrwińscy – sołectwo Korzyce, Andrzej Kowalik, Anna Wiaderek, Rafał Nowocień – sołectwo Krzcięcin, Aneta i Zbigniew Ślizakowie, Angelika i Tomasz Nowocieniowie - sołectwo Omięcin, Danuta Pyzara, Joanna i Marcin Michalscy, Marta i Mariusz Wiśniewscy- sołectwo Sadek, Teresa Mrozowska, Aneta i Jacek Stefańscy, Sławomir Górlicki, Wojciech Mrozowski, Iwona i Robert Mrozowscy. - sołectwo Świerczek, Krzysztof Gąska, Dorota i Sławomir Ziętkowscy - sołectwo Świniów, Alina i Józef Wiaderkowie, Edyta Kamińska i Zbigniew Kaleta – sołectwo Wilcza Wola, Marek Cegliński – sołectwo Wola Korzeniowa, Wojciech Rosa, Grzegorz Gąska, Radosław Kaleta – sołectwo Wysocko, Dominik Gąska, Anna Malmon, Wanda i Waldemar Różyccy, Iwona i Bogdan Woźniakowie, Ewa i Piotr Petrykowscy – sołectwo Zastronie, Stanisław Stefański – sołectwo Zdziechów oraz Bogumiła Jastrzębska z Szydłowca.

Na dożynkowej scenie wystąpiły lokalne zespoły: „Sąsiadeczki” z Chustek, „Zespół Rodzinny z Korzyc”, „Kumosie” z Sadku, „Wesołe dziadki” z Sadku, „Zdziechowianki” ze Zdziechowa, „Fantazja” z Szydłowca oraz wokaliści z Fundacji „Muzyczni”. Zwieńczeniem imprezy była zabawa z zespołem koliBEER.

Dożynki Gminne stanowiły okazję do zaprezentowania regionalnych produktów wśród mieszkańców i gości. Koła gospodyń wiejskich wystawiły swoje stoiska z wypiekami, pierogami i innymi pysznościami. Były także atrakcje dla dzieci, grill, wystawcy z rękodziełem.

Honorowy patronat nad Szydłowieckim Wieńcowaniem sprawował Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik. Organizatorami tegorocznego święta plonów była Gmina Szydłowiec, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz sołectwo Sadek przy współpracy z Szydłowieckim Centrum Kultury – Zamek.