Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Ferie 2024 z Szydłowieckim Centrum Kultury-Zamek

Rozpoczął się pierwszy tydzień tegorocznych ferii dla naszego województwa.

Szydłowieckie Centrum Kultury - Zamek przedstawia ofertę z zajęciami feryjnymi, które odbędą się w szydłowieckim zamku, Regionalny Centrum Biblioteczno-Multimedialnym, Kinie Górnik oraz Pracowni Historii Szydłowca.

Zadanie sfinansowano w ramach Gminnego Programi Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Gminy Szydłowiec.