Ułatwienia dostępu

Skip to main content

161. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

images/stories/2024/powstanieduza.jpg#joomlaImage://local-images/stories/2024/powstanieduza.jpg?width=1000&height=700

19 stycznia br. w Szydłowcu odbyły się Centralne Obchody 161. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego.

Trzydniowe uroczystości rozpoczęły się 19 stycznia na Rynku Wielkim w Szydłowcu, gdzie zgromadzonych w imieniu organizatorów powitała kierownik Wydziału Kultury i Dziedzictwa SCK-Zamek Agnieszka Sobutka-Klepaczewska. Tuż potem został odśpiewany „Hymn Narodowy”.

Następnie zebrani przemaszerowali do szydłowieckiej fary, gdzie odbyła się msza św. w intencji Ojczyzny oraz Powstańców 1863 r., będąca wyrazem hołdu dla bohaterów Powstania Styczniowego.

Po mszy uczestnicy udali się pod tablicę upamiętniającą ks. Aleksandra Malanowicza, gdzie złożyli biało-czerwone kwiaty, w kolejnym etapie uroczystości udali się na cmentarz parafialny, aby złożyć kwiaty na grobach Powstańców oraz przy kapliczce upamiętniającej bohaterów Powstania Styczniowego u zbiegu ulic Kąpielowej, Narutowicza i Sowińskiego.

Pierwszy dzień centralnych obchodów zakończył się w szydłowieckim zamku, gdzie podczas tegorocznych uroczystości w 161. rocznicę Powstania Styczniowego przez Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa zostali uhonorowani okolicznościowymi ryngrafami za krzewienie patriotyzmu i pielęgnowanie pamięci o bohaterach Powstania Styczniowego: Daniel Woś – Komendant Marszu Szlakiem Powstańców, Prezes Zarządu Federacji Kapituły Równość – Wolność – Niepodległość oraz st. Insp. ZS Roman Burek - Komendant Głównego Związku Strzeleckiego.

Zwieńczeniem wydarzenia był spektakl słowno-muzyczny przygotowany przez Teatr U RADZIWIŁŁA pt. „Zapisać w dziejach nieśmiertelne, jestem”, w reżyserii Sławy Lorenc – Hanusz. Po spektaklu odbyła się prelekcja Lechosława Wąsika zatytułowana „Powstańcy Styczniowi związani z Ziemią Szydłowiecką”. To spotkanie nie tylko dostarczyło uczestnikom wiedzy historycznej, ale także wprowadziło ich w atmosferę epoki Powstania Styczniowego.

Organizacja Centralnych Obchodów Wybuchu Powstania Styczniowego stanowi istotny element pielęgnowania tradycji i kształtowania świadomości historycznej społeczności oraz oddanie hołdu bohaterom z przeszłości.

Obchodzone co roku wydarzenia z okazji Wybuchu Powstania Styczniowego są dowodem na to, że pamięć o Powstaniu Styczniowym wciąż żyje i jest ważna dla władz i społeczności lokalnej. To także okazja do refleksji nad wartościami, które kształtują naszą tożsamość oraz do pielęgnowania wspólnej historii, która zawsze powinna być źródłem inspiracji i nauki dla kolejnych pokoleń.

Centralne Obchody 161. Rocznicy Wybuchu Powstania Styczniowego to trzydniowe uroczystości, którym towarzyszyły : XXXI Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych, XVIII Marsz Szlakiem Powstańców Styczniowych 1863 r. oraz wiele wydarzeń na trasie obu marszów m.in. w Kierzu Niedźwiedzim, Mircu, Suchedniowie, Bodzentynie, Starachowicach  i Wąchocku.