Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Równe szanse – umowa podpisana

Drukuj
Opublikowano: 17 maj 2011

Podpisanie umowy o dofinansowanie„Równe szanse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu dzieci, młodzieży i niepełnosprawnych w Gminie Szydłowiec” to kolejny projekt realizowany przez naszą gminę, który współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej. 13 maja Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński przy kontrasygnacie Iwony Czarnoty - Skarbnika Gminy podpisał umowę o dofinansowanie tego zadania.

- Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy pracowali na ten nasz sukces. Cieszę się, że wchodzimy w realizacje projektu umożliwiającego zapewnienie dzieciom i młodzieży lepszego dostępu do najnowocześniejszych technologii informatycznych – powiedział Burmistrz Andrzej Jarzyński.

Celem głównym projektu „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu” jest stworzenie możliwości dostępu do internetu dla niepełnosprawnych w znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z orzeczeniem równoważnym oraz dzieci i młodzieży szkolnej uprawnionej do uzyskania stypendium socjalnego, pochodzących z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej.

Projekt polega na wyposażeniu wybranych rodzin w sprzęt komputerowy z bezpłatnym dostępem do internetu przez okres 5 lat oraz remoncie i wyposażeniu szkolnych pracowni komputerowych. Kolejnym etapem realizacji projektu będą szkolenia wszystkich uczestników – grupy docelowej – w zakresie podstaw obsługi komputera, pracy w środowisku Windows, redagowania, formatowania i korygowania tekstów w edytorze tekstu, obsługi arkusza kalkulacyjnego, a także podstaw obsługi przeglądarek internetowych, poczty elektronicznej, wyszukiwania informacji, pobierania i wysyłania plików, oraz obsługi różnego rodzaju komunikatorów.

Przy podpisaniu umowy obecne były osoby, dzięki pracy których Gmina Szydłowiec pozyskała pieniądze na przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu: Milena Gruszczyńska i Anna Nowocień z Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju oraz inspektor Robert Kamienik – informatyk Urzędu Miejskiego.

Słowa podziękowania i zadowolenia z przystąpienia przez gminę do realizacji projektu „Równe sz@nse na starcie” wyraziły Krystyna Bednarczyk – przewodnicząca Rady Miejskiej i Ewa Walczak – naczelnik Wydziału Edukacji.

- Dzięki projektowi istniejące w szkołach podstawowych i gimnazjach w naszej Gminie pracownie komputerowe zostaną wyremontowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy. Odnowione pracownie będą wyposażone również w innowacyjne urządzenia, które będą mobilizować i motywować do pracy zarówno dzieci jak i nauczycieli – powiedziała Milena Gruszczyńska.

- W celu prawidłowej realizacji projektu powołany zostanie zespół osób, który będzie odpowiedzialny za szeroko rozumianą realizację projektu czyli: wyłonienia grupy docelowej 40 gospodarstw domowych, przygotowanie i przeprowadzenie wszystkich przetargów i rozpoznaniu rynku przy zaplanowanych zakupach, prawidłowe przekazanie sprzętu i kontrola nad jego prawidłowym zainstalowaniem zarówno dla grupy docelowej jak i w pracowniach komputerowych. Sprzęt zakupiony na potrzeby projektu i przekazany rodzinom, będzie przez 5 lat własnością gminy. Po upływie tego okresu sprzęt przejdzie na własność dotychczasowych użytkowników. Zespół będzie odpowiedzialny za realizację projektu oraz jego prawidłowe rozliczenie – dodała Milena Gruszczyńska.

Całkowita wartość projektu wynosi: 2.033.120,00 zł, z czego udział Gminy Szydłowiec wynosi 15 procent, tj: 304.968,00 zł, a udział środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 85 procent, tj: 1.728.152,00 zł. Projekt został przygotowany w Wydziale Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, a wniosek o dofinansowanie został złożony w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion.

Realizacja projektu spowoduje, że osoby niepełnosprawne oraz dzieci i młodzież szkolna, które z uwagi na status materialny ich rodzin pozbawione były komunikacji elektronicznej nie będą dłużej narażone na tzw. wykluczenie cyfrowe.

{phocagallery view=category|categoryid=216|limitstart=0|limitcount=0}