Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Równe sz@nse na starcie - realizacja projektu

Drukuj
Opublikowano: 28 wrzesień 2011

POIGTrwa realizacja projektu pn. „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu”. Główny cel projektu zapisany jest w jego nazwie a realizowany będzie poprzez dostarczenie internetu osobom wykluczonym cyfrowo z powodu trudnej sytuacji materialnej, głównie rodzinom wielodzietnym, oraz osobom niepełnosprawnym. Drugim, równie ważnym celem projektu jest stworzenie warunków nauki informatyki i obycia z komputerem w nowo utworzonych pracowniach komputerowych w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Szydłowiec.

Od początku realizacji projektu tj. od 13 maja 2011 roku, kiedy to Gmina Szydłowiec podpisała umowę o dofinansowanie projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion zrealizowano szereg działań.

- Przeprowadzono działania rekrutacyjne w celu wyłonienia grupy docelowej uczestników. Będzie to 40 gospodarstw domowych, którym zostanie przekazany komputer wraz z bezpłatnym dostępem do Internetu na okres 5 lat. Przeprowadziliśmy także postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyłonienia wykonawcy na wykonanie remontu sal dydaktycznych przeznaczonych na sale komputerowe w placówkach oświatowych objętych projektem. Prace te trwają od początku września, a ich zakończenie zaplanowane jest w pierwszych dniach października. Aktualnie trwają procedury przetargowe dotyczące modernizacji sieci okablowania komputerowego i dedykowanej sieci zasilającej komputery w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Gminy Szydłowiec, jak również prowadzone są prace przygotowawcze na zakup sprzętu komputerowego dla uczestników docelowych jak i do sal komputerowych dla szkół objętych projektem.

Zakończenie projektu planowane jest na IV kwartał 2011 roku – poinformowała Marzena Karilkowska – koordynator projektu.


POIG

"Dotacje na innowacje", "Inwestujemy w waszą przyszłość"
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka