Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Równe sz@nse na starcie - szkolenie uczestników projektu

Drukuj
Opublikowano: 07 marzec 2012

SzkolenieW dniach 3-4 marca 2012 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Szydłowcu odbyło się szkolenie uczestników projektu „Równe sz@nse na starcie – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Szydłowcu” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – e-Inclusion.

Przedmiotem szkolenia było przeszkolenie uczestników projektu w zakresie podstawowej obsługi komputera tj.:

  • praca w środowisku Windows 7,
  • redagowanie, formatowanie i korygowanie tekstów w edytorze tekstu Word 2010,
  • obsługi arkusza kalkulacyjnego Excel 2010,
  • podstaw obsługi przeglądarek internetowych,
  • poczty elektronicznej,
  • wyszukiwania informacji,
  • pobierania i wysyłania plików,
  • obsługi komunikatorów (Skype, GG).

Wyłonione w drodze zapytania ofertowego KMP Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Szkoleniowe inż. Marcin Piotrowski przygotowało dla uczestników materiały szkoleniowe i przeprowadziło zajęcia. Każdy z beneficjentów otrzymał certyfikat ukończenia szkolenia.

- Szkolenie zostało bardzo pozytywnie ocenione przez jego uczestników, którzy dowiedzieli się wielu ciekawych rzeczy, a także mogli w praktyce poćwiczyć pracę z komputerem. Zaznaczyć należy, iż grupa Beneficjentów Ostatecznych została wyłoniona w procesie rekrutacji z osób wykluczonych cyfrowo z powodu trudnej sytuacji materialnej, głównie rodziny wielodzietne oraz osoby niepełnosprawne – poinformowała Marzena Karlikowska – koordynator projektu.

Szkolenie przeprowadzone zostało w celu przygotowania uczestników do przekazania im komputerów wraz dostępem do internetu. Głównym celem projektu realizowanego przez Gminę Szydłowiec jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy. W ramach projektu 40 gospodarstw domowych spełniających kryterium zgodne z założeniami działań 8.3- wykluczonych cyfrowo, z poszanowaniem zasad konkurencji rynkowej i neutralności technologicznej, uzyska darmowy dostęp do internetu wraz ze sprzętem. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez przekazanie grupie Beneficjentów Ostatecznych komputerów. Przekazanie nastąpi w trzeciej dekadzie marca 2012 roku. Sprzęt komputerowy został już zakupiony, operator internetu wyłoniony. Przekazanie sprzętu nastąpi na podstawie umowy użyczenia zawartej na okres pięciu lat, licząc od dnia przekazania. Po wywiązaniu się z zapisów zawartych w umowie sprzęt przejdzie na własność uczestników projektu. Przez okres 5 lat Gmina będzie opłacała pasmo dostępu do internetu 40 wyłonionym gospodarstwom, oraz będzie ponosić wszelkie koszty związane z ubezpieczeniem tego sprzętu i jego serwisowaniem.

{phocagallery view=category|categoryid=389|limitstart=0|limitcount=8}

Innowacyjna gospodarka