Ułatwienia dostępu

Skip to main content

Już niedługo nowoczesne targowisko

Drukuj
Opublikowano: 18 czerwiec 2010

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu10 czerwca Burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński i członek Zarządu Województwa Mazowieckiego Piotr Szprendałowicz uroczyście podpisali w szydłowieckim zamku umowę o dofinansowaniu przygotowanego przez gminę Szydłowiec projektu „Poprawa dostępności działalności gospodarczej w Szydłowcu przy ulicy Strażackiej/Wschodniej”.

Projekt, opracowany w Urzędzie Miejskim w Szydłowcu, zakłada powstanie w miejscu istniejącej dziś targowicy przy ulicy Strażackiej i Wschodniej nowoczesnego targowiska z prawdziwego zdarzenia, które stworzy warunki do prowadzenia całotygodniowej działalności handlowej. W tym celu targowisko zostanie zupełnie przebudowane - większa część jego dzisiejszego obszaru będzie zadaszona wiatą o konstrukcji stalowej długości 60 m, szerokości 25 m i powierzchni dachu 1500 m². Na targowisku powstanie nowoczesna hala targowa – ogrzewana, wyposażona w instalację wodno - kanalizacyjną i elektryczną, o powierzchni 234 m², mieszcząca 15 boksów – stanowisk całotygodniowego handlu, toalety i pomieszczenie administracyjne. Ogólna powierzchnia dróg i ciągów pieszych, które zostaną wybudowane na nowym targowisku z 8-centymetrowej kostki brukowej wyniesie 5.550 m². Stanowiska handlowe zlokalizowane poza halą będą oznaczone różnokolorową kostką brukową. Targowisko będzie oświetlone i wyposażone w instalację wodociągową, sanitarną i deszczową. Koszt przebudowy targowiska wyniesie 3 mln 517 tys. zł, z czego 85% pokryje dotacja Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% gmina Szydłowiec. Po zakończeniu inwestycji targowisko czynne będzie przez cały tydzień. Przebudowa targowiska planowana była od dawna – funkcjonujące od roku nowe parkingi po przeciwnej stronie ulicy Strażackiej wybudowane zostały z myślą o planowanym nowym rozwiązaniu.

Podpisanie umowy

Na uroczystości podpisania umowy o dofinansowaniu inwestycji, której gospodarzem był burmistrz Andrzej Jarzyński, obecni byli członkowie prezydium Rady Miejskiej – jej przewodniczący Marek Zdziech, wiceprzewodniczący – Krystyna Bednarczyk i Józef Jarosiński, radni, a także przedstawiciele Urzędu Miejskiego – zastępca burmistrza Krzysztof Ziółkowski, sekretarz gminy Bolesław Boruszewski, skarbnik Iwona Czarnota, naczelnicy wydziałów, kierownicy jednostek i spółek gminnych.

Witając wszystkich burmistrz Andrzej Jarzyński zwrócił uwagę na skuteczność gminy w systemowym planowaniu inwestycji służących rozwojowi miasta – od poprawy infrastruktury komunalnej, przez stworzenie lepszych warunków dla prowadzenia działalności gospodarczej i zmniejszania bezrobocia, aż do rewitalizacji szydłowieckiej przestrzeni publicznej, którą zakłada tzw. „projekt kluczowy”. Podziękował również Piotrowi Szprendałowiczowi i pozostałym członkom Zarządu Województwa Mazowieckiego za pozytywną decyzję o sfinansowaniu projektu, a także pracownikom Wydziału Funduszy Strukturalnych i Strategii Rozwoju, w którym go przygotowano.

W ostatnich latach gmina skutecznie korzysta ze środków zewnętrznych na dofinansowanie prowadzonych inwestycji. Przeprowadzona termomodernizacja i remonty budynków szkolnych, budowa nowoczesnych boisk, nowe nawierzchnie dróg i ulic, poprawa przestrzeni działalności gospodarczej – wszystkie przeprowadzone w tym zakresie inwestycje otrzymały dzięki staraniom władz gminy znaczące wsparcie finansowe, przyśpieszając w ten sposób rozwój miasta.

Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu

{phocagallery view=category|categoryid=47|limitstart=0|limitcount=4}