Odnowiony pręgierzZakończyły się prace konserwatorskie, których zadaniem było przywrócenie dawnego blasku pręgierza znajdującego się na rynku przed ratuszem. Odnowione zostały również dwa witacze – kolumny z piaskowca witające turystów usytuowane przy wjeździe do Szydłowca od strony Skarżyska-Kam. oraz od strony Radomia.

Zakres prac obejmował oczyszczenie luźnych zanieczyszczeń, dezynfekcję, wzmocnienie najbardziej nietrwałych części specjalnymi preparatami o właściwościach hydrofilnych, odsalanie, wzmocnienie struktury kamienia preparatem krzemoorganicznym oraz uzupełnienie ubytków, rekonstrukcja brakujących detali i hydrofobizacja.
Pręgierz z żelaznymi „kunami” i maszkaronami stoi przed ratuszem od początków XVII wieku. Jego funkcją było wymierzanie kar zasądzonych w ratuszu. Obecnie jest to jeden z nielicznych zabytków tego typu w Polsce.
Działania podejmowane przez władze miasta mają na celu przywrócenie miastu jego historycznego oblicza. Świadczą również o tym, niedawno odnowiony pomnik Józefa Piłsudskiego znajdujący się przy ulicy Kościuszki oraz odnowiona i częściowo zrekonstruowana kolumna z postacią kobiety, zwanej „Zośką” znajdującej się na Rynku Wielkim.
Ogromne znaczenie dla miasta ma również podpisana w miesiącu kwietniu umowa w sprawie finansowania tzw. projektu kluczowego. Projekt zatytułowany „Odnowa zabytkowych obiektów i przestrzeni publicznej w Szydłowcu, poprawa funkcjonalności i dostępności infrastruktury kulturalnej i turystycznej dla mieszkańców Mazowsza” oznacza kompleksową rewitalizację szydłowieckiej przestrzeni publicznej, czyli najbardziej reprezentacyjnych miejsc miasta.

Odnowiony pręgierz