Grafika przedstawiająca opakowania na żywność.

Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Najuboższym we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowcu rozpoczęło w dniu 24 marca 2021 roku dystrybucję żywności na podstawie umowy ze Związkiem Stowarzyszeń Radomskim Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w Podprogramie 2020.
Umowa została podpisana 2 lutego 2021 roku i przewiduje objęcie pomocą 765 osób w 361 rodzinach. Celem Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 jest zapewnienie najuboższym mieszkańcom pomocy żywnościowej.

Fotografia przedstawia metalowe serca, pełniące funkcję pojemnika na plastikowe zakrętki.

Na płycie Rynku Wielkiego stanęły dwa metalowe serca na plastikowe nakrętki. Wspólnie podejmijmy wyzwanie jakim jest zapełnienie obu pojemników do końca miesiąca! Damy radę?

Fotografia upamiętniająca honorowe odznaczenie Romana Burka i Andrzeja Górskiego Medalami Stulecia Odzyskania Niepodsległości

Roman Burek – Komendant Główny Związku Strzeleckiego i Andrzej Górski – Komendant Samodzielnego Oddziału Szydłowiec ZS zostali honorowo odznaczeni Medalami Stulecia Odzyskania Niepodległości.

Grafika z napisem "Niedziela Palmowa - bez kiermaszu". Napis otulony palmami z obu stron. Na grafice znajduje się jajeczko wielkanocne.

Okres wielkanocny był szczególnym czasem dla mieszkańców Szydłowca. W tym terminie Rynek Wielki tętnił życiem i radością, a wszystko to za sprawą odbywającego się kiermaszu. Niestety, ubiegłoroczny scenariusz spełni sie również w tym roku.

Wycinek plakatu konkursowego z logiem oraz mężczyzną.

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne. Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne to jedno z wielu działań prewencyjnych Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, których celem jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwach rolnych.