Logo programu "Senior+" pomarańczowy napis na białym tle.

Miejski Ośrodek Opieki Społecznej ogłasza nabór do Klubu "SENIORA+" w Szydłowcu w dniach 15-27 grudnia.

Logo biznes.gov.pl przedstawiające komputer. Pod nim biały napis: CEIDG łączy się z biznes.gov.pl CEIDG

Przedsiębiorco!

10 grudnia 2021r. konta użytkowników ceidg.gov.pl zostały wyłączone. Zostało zastąpione przez Konto Przedsiębiorcy na biznes.gov.pl. Dane z CEIDG zostały tam automatycznie przeniesione. Zmienił się również sposób elektronicznego składania wniosków oraz wygląd zaświadczeń CEIDG.


Pracownik Urzędu Miejskiego ocenia stan wykonania pracy.

16.12 br. odbył się odbiór realizacji „dostawa i montaż okien, w budynku gminnej świetlicy w miejscowości Ciechostowice”.


Zdjęcie a na nim: Wicewojewoda Artur Standowicz oraz Burmistrz Szydłowca Artur Ludew, pozują na ściance  z napisem Wojewoda Mazowiecki. Panowie trzymają podpisane umowy na dofinansowanie do zadania.

Dobra wiadomość! W środę, 15 grudnia br. odbyła się uroczystość podpisania umów z udziałem Wicewojewody Arturem Standowiczem.


Czyste powietrze i napis Uwaga

Od 1 stycznia 2022 r. wycofanie dotacji na kotły węglowe w „Czystym Powietrzu”!