dotacja dla OSP

Ochotnicze Straże Pożarne w Wysokiej, Majdowie, Woli Korzeniowej i Jankowicach pozyskały z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotacje na realizację zadania pt. „Zakup sprzętu i wyposażenia służącego do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń na potrzeby OSP.” 25 października br. umowy z przedstawicielami jednostek OSP w Komendzie Miejskiej PSP w Radomiu podpisał Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Rozpoczęły się prace przy realizacji zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucisko gmina Szydłowiec – poprawa infrastruktury drogowej sołectwa”.

Od kilku miesięcy w szydłowieckim zamku działa lokal gastronomiczny „Fosa Cafe”. Ożywienie tego miejsca i dostosowanie go do oczekiwań mieszkańców oraz odwiedzających Szydłowiec gości, wymagało zaangażowania wielu osób. Tu trzeba zaznaczyć, że kawiarnię prowadzi przedsiębiorstwo ekonomii społecznej - Spółdzielnia Socjalna “Kuźnia Idei społecznych Szydłowiec”.

W niedzielę, 6 listopada br., na Rynku w Szydłowcu fundacja Prodriver we współpracy z Urzędem Miejskim zorganizowała akcję „Mazowieckie drogi bez promili”.

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew oraz Rada Miejska w Szydłowcu zapraszają w dniach 11 – 12 listopada 2022 r. na miejskie obchody 104. Rocznicy Odzyskania Niepodległości.