Obraz ukazujący Aleksandra Malanowicza.

Lokalnym zwyczajem jest, że w rocznicę powstania styczniowego składane są kwiaty pod tablicą wmurowaną w szydłowiecką farę, upamiętniającą księdza Aleksandra Malanowicza. Wielu z nas mija ją, nie zdając sobie sprawy z jej znaczenia. Nie każdy też umie odpowiedzieć na pytanie, kim był Malanowicz i dlaczego w rocznicę styczniowego zrywu niepodległościowego składamy tam kwiaty?

Ciągnik odśnieżający chodnik.

Wydział Gospodarki Komunalnej i Zarządu Dróg Urzędu Miejskiego w Szydłowcu z przytupem wszedł w rok 2021.

Orzeł w koronie na tle flagi Polski z datą 1863/4

Jak co roku z końcem stycznia odbędą się uroczystości patriotyczne upamiętniające wybuch Powstania Styczniowego. W Szydłowcu, od wielu lat rocznica ta miała szczególną oprawę, a obchody przybierały charakter centralny, jednak w tym roku ze względu na pandemię będzie inaczej niż dotychczas.

Druhowie OSP Szydłowiec przed ratuszem w Szydłowcu po przekazaniu sprzętu przez Burmistrza Szydłowca.
Tym razem do szydłowieckiej jednostki trafiła drabina pożarnicza z podporami oraz aparat ochrony dróg oddechowych. Specjalistyczny sprzęt został przekazany w ramach pomocy finansowej w formie dotacji celowej udzielonej przez Województwo Mazowieckie. W imieniu Samorządu Województwa Mazowieckiego życzenia i podziękowania dla druhów złożył Zbigniew Gołąbek - Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Mazowieckiego.