5 maja br. odbyło się posiedzenie Społecznej Rady Gospodarczej przy Burmistrzu Szydłowca.

Hucisko z nową kosiarką spalinową, będzie miało możliwość koszenia gminnych terenów zielonych usytuowanych w swojej miejscowości.

Zygmunty- koncert

Co roku w Szydłowcu, w maju obchodzone są dni miasta. 2 i 3 maja XX Szydłowieckie Zygmunty zgromadziły tłumy mieszkańców i gości. Program był różnorodny, dlatego wspaniale bawiły się dzieci, młodzież i dorośli. Dopisała zarówno pogoda, jak i publiczność.

Marszałek Województwa Mazowieckiego zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego, do głosowania na kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności VI kadencji.

Samorząd Województwa Mazowieckiego zaprasza wszystkich fotografów amatorów i fotografki amatorki do wzięcia udziału w już IV edycji konkursu fotograficznego „Odkrywamy nasze dziedzictwo”.