Szydłowiecka grupa motocyklistów "Moto Szydłowiec", wraz z sprzyjającą pogodą rozpoczęła sezon.

Gmina Szydłowiec pozyskała dofinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 40 000 zł, o którym już informowaliśmy Państwa.
Dofinansowanie przeznaczone było na prace remontowo-konserwatorskie kamiennych rzeźb przedstawiających Świętego Zygmunta oraz Zygmunta Karola Radziwiłła. Dzięki pozyskanym środkom, oba posągi, które widnieją w zasobie Narodowego Instytutu Dziedzictwa na liście rejestru zabytków, odzyskały dawny blask.
Rzeźby za, które Gmina również otrzymała certyfikat „Cenny zabytek Mazowsza” - kamienne rzeźby przedstawiające św. Zygmunta i Zygmunta Karola Radziwiłła z zamku w Szydłowcu.
Rzeźby obecnie są ustawione przed wejściem na dziedziniec zamkowy.

 

 

DUZY napis "Cześć jestem Zygmunt"

No bo, czym byłyby Zygmunty, bez naszych Zygmuntów?


Po dwóch latach nieobecności, do kalendarza imprez powracają Szydłowieckie Zygmunty, czyli coroczne święto miasta obchodzone w dniach 2-3 maja. Podobnie jak w latach ubiegłych przygotowaliśmy ofertę na majówkę dla mieszkańców i turystów, którzy długi weekend spędzą w Szydłowcu.

Obrazek komisji konkursowej.

Ogłoszenie o naborze osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe do udziału w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.